Someone Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Lees hieronder om te zien hoe Someone omgaat met informatie. Voordat u de details bekijkt volgen hier enkele van onze fundamentele privacyprincipes: Deze beleidsregels zijn gepubliceerd: 1 oktober 2019

 • Uw privacy is van groot belang voor ons en we gaan dienovereenkomstig om met uw gegevens.
 • Wij delen uw persoonlijke informatie niet met anderen zonder uw instemming, behalve om te voldoen aan de wet, om onze producten en services te ontwikkelen of om onze rechten te beschermen.
 • Informatie die u uploadt of publiceert op Someone kan niet worden gezien door anderen.
 • We bundelen en anonimiseren informatie over onze leden voor zakelijke doeleinden.
 • We bieden u verschillende opties om de privacy van uw persoonlijke informatie te bewaken en we werken er steeds aan om de privacy-opties die tot uw beschikking staan, te verbeteren.
 • Someone respecteert uw privacy en deelt uw bezorgdheid over de veiligheid van gegevens die u mogelijk verzendt naar de websites en de bijbehorende mobiele toepassingen en services van Someone (tezamen de “Services”).
 • In ons privacybeleid (het "Privacybeleid") wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, hoe u toegang kunt verkrijgen tot uw informatie en deze kunt bijwerken en hoe u uw privacyinstellingen kunt beheren wanneer u de Services gebruikt.

Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd via info@someone.works

 • Siyou Internet Solutions B.V.
 • t.a.v. Someone
 • Oude Vismarkt 4
 • 1441 AM Purmerend

Informatie die Someone verzamelt

Someone verzamelt informatie over u, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie. U dient een account te registreren als u informatie wilt delen met Someone. U kunt deze informatie ook volgen, completeren of uploaden met behulp van de Services. Someone verzamelt ook informatie over hoe u gebruik maakt van de Services. U hebt verschillende mogelijkheden om informatie over uzelf en uw activiteiten te delen met Someone, inclusief uw naam, e-mailadres, profielfoto en voorkeuren. U mag ook berichten en andere te delen inhoud indienen.

U kunt gebruik maken van de Services voor toegang tot informatie over uw contactpersonen en om contact op te nemen met uw contactpersonen op Someone of ze uw berichten verzenden tijdens het gebruik van Someone. Als u ervoor kiest deze functies te gebruiken, zal Someone toegang hebben tot uw contactpersonen-informatie en zal deze opgeslagen worden.

Someone staat u toe u te registreren en aan te melden bij de Services met behulp van accounts die u aanmaakt bij producten en services van derden, zoals aangesloten bronnen (gezamenlijk "Accounts bij derden"). Deze Accounts van derden kunnen uw toestemming vragen om bepaalde informatie van uw Account bij derden te delen met Someone. Wij gebruiken deze informatie om uw identiteit te verifiëren en om u toegang te verlenen tot functies van onze producten en services. Deze informatie kan bestaan uit uw voor- en achternaam, e-mailadres, profielinformatie en voorkeuren bij het toepasselijke Account bij derden. De informatie wordt verzameld door de provider van de Account bij derden en wordt aan Someone geleverd volgens diens privacybeleid. U kunt de informatie die we uit deze bronnen ontvangen over het algemeen beheren met behulp van de privacy-instellingen in uw Account bij derden. U kunt uw account te allen tijde deactiveren door een e-mail te sturen aan info@someone.works.

Hoe wordt de Informatie Verzameld en Opgeslagen

Someone verzamelt informatie die u aan ons verstrekt. Als u zich registreert en akkoord gaat met onze Servicevoorwaarden, moet u persoonlijke informatie verstrekken, zoals uw naam en uw e-mailadres.

Someone verzamelt ook automatisch diverse technische informatie, waaronder informatie over apparaat en netwerk, cookies, logboekbestanden en analytics services.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u de app bezoekt, wordt een cookie opgeslagen op uw apparaat. Over het algemeen werken cookies door aan uw computer een uniek nummer toe te wijzen dat buiten Someone geen betekenis heeft. Cookies van Someone bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie; Someone gebruikt ze om uw ervaring persoonlijker te maken. Someone kan ook cookies gebruiken als hulpmiddel om u inhoud te leveren die specifiek op uw interesses is gericht.

Bovendien, nadat u uw lidmaatschaps-ID en wachtwoord hebt ingevoerd tijdens een sessie op de Services, bewaart Someone die informatie zodat u deze tijdens die sessie niet nogmaals hoeft in te voeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. De enige manier om het verzamelen van informatie door cookies of andere tracking-technologie stop te zetten is om actief de instellingen in uw browser of mobiele apparaat te beheren.

Raadpleeg de technische informatie van uw browser of mobiele apparaat voor instructies over het verwijderen en uitschakelen van cookies en andere tracking-/opslaghulpmiddelen. Als u vragen hebt over het uitschakelen of verzamelen van cookies en andere tracking-/opslaghulpmiddelen, neem dan contact met ons op. Als u cookies weigert, zijn bepaalde functies van de Services mogelijk niet langer beschikbaar voor u. Someone kan ook uw IP-adres gebruiken om u te identificeren, om de Services te beheren en als hulpmiddel bij het diagnosticeren van problemen met servers van Someone.

Logbestanden

De Services maken gebruik van logbestanden. Opgeslagen informatie bevat IP-adressen, het browsertype, apparaat, de internet serviceprovider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, het platformtype, de datum/tijdstempel en het aantal klikken. Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, Services te beheren, bewegingen van leden gebundeld te volgen en het verzamelen van brede demografische informatie. IP-adressen, enz., kunnen worden gekoppeld aan de sessie-ID's, atleet-ID's en apparaat-ID's.

Analytics Services

Someone maakt gebruik van externe analytics providers om te begrijpen hoe de Services worden gebruikt en om te helpen ons bij het verbeteren van de Services.

Verzameling van gegevens van Kinderen

Someone is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Someone verzamelt dergelijke informatie niet willens en wetens. Als u van mening bent dat u dergelijke informatie per ongeluk hebt ontvangen, neem dan direct contact met ons op via info@someone.works.

De manier waarop Someone informatie gebruikt

Someone gebruikt de informatie die het verzamelt primair om de Services te beheren en uit te voeren. Wij gebruiken uw informatie ook om de Services te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om de services te verkopen, om betalingen te crediteren of te accepteren, om op de Services betrekking hebbende ondersteuning te bieden, om leden te beschermen of om onze Servicevoorwaarden van kracht te maken, om veiligheid te promoten en om met u te communiceren. Daarnaast kan uw informatie worden gedeeld met derden, zoals hieronder uiteengezet.

Hoe informatie wordt gedeeld

Uitwisseling van Informatie en Activiteiten

Afhankelijk van uw privacyinstellingen kunt u uw informatie delen, waaronder uw profiel, gebruikersnaam, foto's, contactpersonen en reacties die u geeft en ontvangt. Indien u uw Someone-account koppelt aan sociale netwerken en uw activiteiten deelt, kunnen zij buiten de Services om worden bekeken. Als u ervoor kiest om informatie over uw locatie te delen of te plaatsen via deze derden, is het mogelijk dat mensen onbedoeld toegang kunnen verkrijgen tot dergelijke informatie. U dient voorzichtigheid te betrachten wanneer u informatie deelt via derden en u dient het privacybeleid van deze derden goed te controleren.

Openbaar beschikbare informatie

Onder voorbehoud van uw privacy-instellingen, kan uw informatie en Inhoud toegankelijk zijn voor het publiek.

Zaken met derden via API of overige integraties

Wanneer u apps, plug-ins of websites van derden gebruikt die integreren met de Services, kunnen deze uw informatie en inhoud ontvangen, waaronder uw persoonlijke informatie, foto's en activiteitsgegevens. Informatie die wordt verzameld door deze derden is onderhevig aan de voorwaarden en het beleid van de betreffende derden. Someone is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of het beleid van derden. De gegeven informatie binnen de app, van welke bron dan ook, kan nooit op juistheid gecontroleerd worden door Someone. De vastlegging en juistheid hiervan ligt bij die bron die deze informatie vrijgeeft binnen de app. Someone kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Delen met Someone

Wij mogen uw informatie en content delen binnen Someone om de Services uit te voeren, te verbeteren of er reclame voor te maken.

Serviceproviders

We kunnen uw informatie delen met derden die services verlenen aan Someone, zoals het ondersteunen en verbeteren van de Services, het maken van reclame voor de Services, het verwerken van betalingen of het uitvoeren van orders. Deze serviceproviders verkrijgen uitsluitend toegang tot de informatie die zij nodig hebben om deze beperkte taken namens ons te verrichten en zijn ertoe verplicht om uw informatie te beschermen en beveiligen. We kunnen ook een beroep doen op serviceproviders voor het verzamelen van informatie over uw gebruik van de Services in de loop van de tijd, zodat wij of zij Someone kunnen promoten of informatie kunnen tonen die aansluit bij uw interesses in de Services of andere websites of services.

Gelieerde partijen en overnemers van ons Bedrijf of onze Activa

Wij kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen die onder ons gemeenschappelijk beheer vallen en die moeten voldoen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid met betrekking tot uw informatie. Als Someone betrokken raakt bij een zakelijke combinatie, het verstrekken van effecten, faillissement, reorganisatie, ontbinding of andere vergelijkbare transactie, kunnen wij uw informatie delen of overdragen in verband met een dergelijke transactie.

Samengestelde en geanonimiseerde informatie

Someone kan de informatie, gegevens, tekst, software, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of andere materialen die u beschikbaar stelt in verband met de Services ("Inhoud") zodanig wijzigen, anonimiseren en samenvoegen dat u niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden en dat deze geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Voorbeelden van dergelijke samengestelde informatie of statistische gegevens omvatten informatie over apparatuur en gebruik en demografische informatie. Someone kan deze informatie gebruiken, verkopen, onder licentie stellen en delen met derden voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden. Indien u informatie of inhoud openbaar beschikbaar stelt op de Services, kan dergelijke informatie, zelfs als deze samengesteld is, openbaar worden weergegeven en mogelijk tot u worden herleid.

Met toestemming

Wij kunnen uw informatie delen indien (i) u ons zegt dit te doen of (ii) u op andere wijze instemt met dit delen.

Wettelijke vereisten

We kunnen uw informatie delen met derden, zoals ordehandhavers, overheidsorganen of gedingvoerende particulieren die in of buiten uw land van verblijf gevestigd zijn, als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving, onder andere om te reageren op een gerechtelijk bevel, arrestatiebevel, dagvaarding of andere wettelijke of regelgevende processen.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk of gepast is om de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon te voorkomen, om kwesties inzake de nationale veiligheid of andere zaken van openbaar belang aan te pakken, om overtreding van onze servicevoorwaarden of fraude of misbruik van Someone of zijn leden te voorkomen of op te sporen, of om onze bedrijfsvoering of ons eigendom of andere wettelijke rechten te beschermen, inclusief door openbaarmaking van gegevens aan onze juridische adviseurs en andere consultants en derde partijen in verband met een (potentiële) gerechtelijke procedure.

DMCA-kennisgevingen (Digital Millennium Copyright Act)

We kunnen uw informatie delen met derden wanneer we DMCA-kennisgevingen doorsturen, die zullen worden doorgestuurd zoals zij bij ons zijn ingediend, zonder doorhalingen.

Onvoorziene informatie

Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan worden doorgegeven aan derde partijen in onvoorziene situaties die niet vermijdbaar zijn zelfs wanneer commercieel redelijke beschermingen toegepast zijn, zoals in het geval dat Someone of de Services onderhevig zijn aan hacking of andere aanvallen.

Hoe wij informatie beschermen

We nemen verschillende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, de overdracht en de opslag van de gegevens die we verzamelen. Deze stappen zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens die we verzamelen, verwerken en opslaan. Hoewel we ernaar streven om redelijke bescherming te bieden voor uw informatie, geschikt voor de gevoeligheid ervan, garanderen we niet of bieden we geen waarborg voor de veiligheid van de informatie die u met ons deelt en zijn we niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onbedoelde openbaarmaking van uw informatie of inhoud.

Geen enkel systeem is 100% veilig. De Services maken gebruik van standaard Secure Sockets Layer (SSL)-technologie voor het coderen van persoonlijke informatie en creditcardnummers. Someone doet beroep op een bedrijf dat toonaangevend is in online beveiliging en verificatie van de Services ter versterking van de veiligheid van de Someone-Services.

De Services zijn geregistreerd bij de autoriteiten voor identificatie van sites zodat uw browser de Someone-identiteit kan bevestigen voordat enige persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzonden. Daarnaast beschermen de beveiligde servers van Someone deze informatie met behulp van geavanceerde firewall-technologie.

Om te helpen ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw privé-informatie, moet u zich bewust zijn van de beveiligingsfuncties die voor u ter beschikking staan in uw browser.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat u wordt geïnformeerd als u van een beveiligd naar een onbeveiligd communicatienetwerk omschakelt, ongeldige identificatiegegevens ontvangt voor de Services waarmee u communiceert, of informatie verzendt via een onbeveiligde verbinding. Someone raadt u aan om deze browserfuncties in te schakelen om ervoor te zorgen dat uw communicatie beschermd wordt. U kunt ook de URL van de Services die u bezoekt (beveiligde URL's beginnen met https:// en niet met http://) en het beveiligingssymbool van uw browser controleren, om u te helpen vaststellen of u gegevens verzendt naar een beveiligde server. U kunt ook de details bekijken van het beveiligingscertificaat van de Services waarmee u verbonden bent. Controleer de geldigheid van alle Services waarmee u verbinding maakt en of deze gebruik maken van beveiligde verbindingen.

Afmelden voor of aanpassen van meldingen en notificatie-voorkeuren

Wij bieden u verschillende manieren om meldingen uit of in te schakelen, Om ervoor te kiezen niet langer bepaalde notificaties van Someone te ontvangen, volgt u de instructies op de instellingen pagina in de app of neemt u contact met ons op via info@someone.works. Someone verstrekt of deelt geen verzendlijsten of andere informatie over u aan andere bedrijven of services vernoemd in dit Privacybeleid. Alle aan administratie of services gerelateerde e-mails bieden over het algemeen geen optie om u af te melden, omdat deze noodzakelijk zijn om u de door u gewenste service te kunnen leveren.

Accountgegevens bijwerken

U kunt ingediende accountinformatie die niet correct is te allen tijde corrigeren, wijzigen of verwijderen door die informatie aan te passen in uw accountinstellingen. Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met Someone via info@someone.works. Someone zal uw vragen over het algemeen binnen 7-10 werkdagen beantwoorden.

Informatie verwijderen en accounts deactiveren

U kan een verzoek indienen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen door contact met ons op te nemen via info@someone.works en te vragen om ze te verwijderen. Als u uw account eenmaal hebt gedeactiveerd, kunnen uw instellingen niet worden hersteld.

Let op: inhoud die u hebt gedeeld met anderen (bijvoorbeeld via berichten) of die anderen hebben gekopieerd, kan ook zichtbaar blijven nadat u uw account hebt gesloten of de informatie van uw eigen profiel hebt verwijderd. Daarnaast kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot informatie over u die andere partijen of derden hebben gekopieerd of uit onze Services hebben geëxporteerd, of dat u dergelijke informatie niet kunt corrigeren of verwijderen. Uw openbare profiel kan worden weergegeven in zoekmachineresultaten totdat de zoekmachine zijn cache ververst.

Andere Someone-sites

Someone onderhoudt bepaalde websites die u buiten de app om kunt bezoeken, (de "Overige sites"). De Overige sites hebben niet altijd dezelfde look-and-feel als de Services, maar worden gehost door externe serviceproviders met eigen voorwaarden en eigen privacybeleid.

Als u iets plaatst op de Overige sites, kan uw informatie buiten de Services worden opgeslagen, verwerkt of gedeeld. Als u interactie hebt met de Overige sites, gaat u ermee akkoord dat u zich moet onderwerpen aan de algemene voorwaarden en het beleid van dergelijke Overige sites. Wees u ervan bewust dat eventuele persoonlijk identificeerbare informatie die u indient bij de Overige sites kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze fora en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Someone is niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig indient via de Overige sites.

Informatie over het Privacybeleid

Als Someone wijzigingen aanbrengt in dit Privacybeleid, wordt het bijgewerkte Privacybeleid tijdig gepubliceerd op de Services. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen wij voor een duidelijke melding. Someone behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Als u bezwaar maakt tegen enige wijziging in dit Privacybeleid, kunt u stoppen met het gebruik van de Services en uw account deactiveren. Als u de Services blijft gebruiken nadat een melding omtrent wijzigingen naar u is gecommuniceerd op de Services, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Disclaimer

Hoewel Someone zich blijft inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden, en kan Someone de veiligheid van informatie die u naar Someone verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico.

Achterhouden van informatie

Wij bewaren informatie zo lang als nodig en relevant is voor onze werkzaamheden. Informatie over u die niet langer nodig of relevant is voor onze werkzaamheden wordt anoniem gemaakt en/of op veilige wijze vernietigd. Daarnaast kunnen wij informatie uit gesloten accounts behouden om te voldoen aan de wet, om fraude te voorkomen, om vergoedingen te kunnen incasseren, om geschillen op te lossen, om problemen op te lossen, om te helpen bij het onderzoeken, om de Algemene voorwaarden van deze Services van kracht te maken en om andere door de wet toegestane acties uit te voeren. De informatie die wij behouden zal volgens dit Privacybeleid worden behandeld.

Als u uw gebruikersaccount verwijdert, wordt bepaalde persoonlijke informatie direct losgekoppeld van het account en verwijderd, zoals uw e-mailadres, naam, profielfoto en voorkeuren in het geval u ervoor hebt gekozen deze informatie te verstrekken. Bovendien zal de informatie omtrent Accounts van derden onmiddellijk worden losgekoppeld van uw account. Uw opmerkingen zullen worden verwijderd en uw account zal niet meer gekoppeld zijn aan bronnen waarvan u lid bent geworden. Wij kunnen echter wel tot 30 dagen na uw opzegging van een account een dossier over uw opzegging bewaren. Bovendien kunnen we ook systeemlogs bewaren, die tot 30 dagen na verwijdering van uw account aan uw account gekoppeld kunnen worden.

Wanneer u uw account verwijdert, kunnen we geo-locatiegegevens bewaren om de Services te kunnen blijven verbeteren. Bij verwijdering van uw account kan deze informatie echter niet worden bekeken door andere gebruikers en zal deze worden losgekoppeld van uw naam en andere aanduidingen.

  • DJ Styles
  • Afrohouse
  • Deephouse
  • Disco
  • Hardstyle
  • House/EDM
  • Pop
  • Techno
  • Trance
  • Urban
  • Folk
 • Jouw style?